Mittalaitteet

 

Moventor valmistaa, myy, huoltaa ja kalibroi erilaisia mittalaitteita. Omaa valmistusta on 60:ssa maassa käytössä oleva Skiddometer BV11 kitkanmittauslaite. Sen ympärille integroituja mittalaitteita ovat mm. lasermittarit sekä pintalämpötila-anturit laadukkaiden Suomalaisten yritysten valmistamana.

 

Kitkanmittaus

KitkanmittauslaiteKitkanmittausta on tehty jo yli 50 vuotta lentoasemilla sekä maanteillä. Kitkaa mitataan pääosin turvallisuuden vuoksi, jolloin voidaan tunnistaa vaaralliset laskeutumis- tai ajo-olosuhteet. Kun kitkan taso laskee liaan alas, on syytä suorittaa toimenpiteitä sen parantamiseksi. Toimenpiteitä voivat olla auraus, harjaus, kemikaalikäsittely, yms. Näin saadaan parannettua kitkan tasoa taas turvalliseksi. Nämä raja-arvot on syytä tunnistaa mittaamalla kitka tutkittavalta pinnalta.

Skiddometer BV11 on niin kutsuttu jatkuva kitkanmittauslaite. Tällä tarkoitetaan, että kitka mitataan jatkuvasti ja niin pitkältä matka kun tarve vaatii. Tulokset saadaan koko matkalta monessa muodossa, jolloin analysointia voidaan tehdä tarkasti koko halutulta alueelta, eikä vain yhdessä pisteessä. Skiddometer BV11 laitteita on käytössä lentoasemilla ja maantiemittauksissa n. 60:ssä maassa ja uusia asiakkaita ympäri maailman saadaan jatkuvasti. Tämän varmistaa laadukkaat tuotteet, hyvä asiakaspalvelu sekä vankka kokemus alalta.

Lue Lisää

 

Laserprofilometrit

Suomalaisen AL-Engineeringin lasermittareilla mitataan tien pinnan profiilia, mikro-, makro- ja megakarkeutta sekä epätasaisuutta. Laitteen muodostavat halutun mittainen palkki sekä palkin varassa sähkömoottorin liikuttamaan kelkkaan asennettu laserlaitteisto. Tuloksena saadaan pinnan profiili, joka myös tulostuu laitetta ohjaavan tietokoneen näytölle ja muistiin. Palkissa on myös kaltevuusmittari.

Laitetta voidaan käyttää esim.

  • Tien pinnan kulutuskestävyystutkimuksiin
  • Teiden ja katujen päällysteiden kulumisprosessin tutkimiseen
  • Päällysteiden ja renkaiden melututkimuksiin

Lue lisää.

 

IRI-mittauslaite

Tätä AL-Engineerining mittalaitetta käytetään Maailmanpankin kehittämän IRI-mittausperiaatteen mukaiseen tienpinnan tasaisuuden (ajomukavuuden) mittaukseen. Roadmaster-laite sisältää kiihtyvyys- ja pulssianturin, elektroniikkayksikön ja kannettavan tietokoneen. Se voidaan asentaa helposti lähes mihin tahansa ajoneuvoon: henkilöautoon, pakettiautoon tai kuorma-autoon.

Roadmasteriin voidaan liittää differentiaalinen tai tavallinen GPS-laite, jolloin saadaan IRI-tietojen lisäksi sijaintitieto (pituus- ja leveyspiiri tai x-y koordinaatit). Lisäksi Roadmasteriin voidaan liittää erillinen käyttö- ja inventointinäppäimistö esim. vaurioinventointiin.

Roadmasterilla on seuraava hyväksyntä: PANK-5206 (Päällysteen pituussuuntaisen tasaisuuden mittaus (IRI ja IRI4), Roadmaster).

Lue lisää.

 

Pintalämpötila-anturiPinnan Lämpötila-anturi

Teconerin pintalämpötila-anturia RTS411 ja pintalämpötila-anturia käytetään itsenäisinä yksikköinä tai integroituna Skiddometer BV11 kitkanmittusvaunuun. Skiddometerin tablet sovellusta käytetään käyttöliittymänä ajoneuvossa ja mittaustietojen välitykseen valituille palvelimille. Anturin asennus magneettikiinnityksellä ajoneuvon metallisiin osiin tai kiinteänä Skiddometer BV11 kitkanmittauslaitteisiin on erittäin helppoa.

Lue lisää.